Nortic Walking Club©
©"Nortic Walking Club": Cees A. Swenne, 2012

 

Nordic Walking Club? Nee, de naam "Nortic Walking Club" is geen vergissing maar komt voort uit de home base van deze website: Noordwijk (in het verre verleden ook wel Nortic genoemd).

De Nortic Walking Club is een bijna virtuele organisatie, die zich ten doel stelt het wandelen te bevorderen. Bijna iedereen, jong en oud, sportief of helemaal niet, fit of helemaal niet, kan wel wandelen. Wandelen is goed voor lichaam en geest, zeker als je niets anders aan beweging doet.

Wandelen = jezelf voortbewegen te voet waarbij er steeds minimaal één voet contact heeft met de grond. Dat is de formele definitie. Zo gauw er een "zweefmoment" is, is het geen wandelen meer, maar hardlopen. De Nortic Walking Club houdt zich alleen met wandelen bezig, en niet met hardlopen.

De Nortic Walking Club richt zich tot iedereen, en nog net een klein beetje meer tot de inwoners van Noordwijk. Op de Wikipedia pagina van Noordwijk staat een topografische kaart van de gemeente Noordwijk. Alleen al binnen de op de kaart aangegeven gemeentegrenzen is een overvloed van wandelmogelijkheden in de natuur te zien: bos, duin en strand is er in overvloed. Welke Noordwijker kan beweren dat er geen wandelmogelijkheden zijn? Maar waar je ook woont: in feite kan iedereen niet al te ver van huis wel een mogelijkheid vinden om te wandelen.

Een marathon per week

Doorgaans worden marathons gelopen door hardlopers, in competitie. De Nortic Walking Club maakt zich sterk voor het persoonlijk doel om iedere week de afstand van één marathon, 42 km (en 195 meter...), bij elkaar te wandelen. Bijvoorbeeld 7 dagen iedere dag 6 kilometer, 6 dagen iedere dag 7 kilometer en één dag niet wandelen, 5 dagen iedere dag 8½ kilometer en 2 dagen niet wandelen. Het tempo is niet belangrijk, ieder neemt zijn eigen tijd.

Wordt vervolgd...